Yangın Tesisatı

Yangın Tesisatı

·         Bina İçi Sabit Yangın Tesisatları

·         Bina Dışı Hidrantları

·         Sprinkler Tesisatı

·         Yangın Dolap Ve Tesisatı

·         Restoran, Lokanta ve Yemekhane Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın tesisatı itfaiye gelinceye kadar yangına müdahale etmek, küçük yangınları söndürmek ve itfaiye geldiğinde de ona yardımcı olacak imkânları sağlama görevi yapar. Yangından doğabilecek can kaybının yanı sıra zararları önlemenin veya azaltmanın en başta gelen yolu, yangına neden olacak faktörleri ortadan kaldırmak ve yangına hemen müdahale edebilecek tedbirleri almaktır. Yine yapılan incelemelere göre yangın güvenlik önemlerinin alınması, yangını söndürme işleminden ve yangının verdiği zararlardan daha ekonomiktir. Bir binayı yanmaz olarak inşa etmek mümkün değildir. O halde yapılacak en akıllıca iş onu güvenli hale getirmektir